Grafik Tasarım ve Pazarlama

Zeki Çelik 18 Ocak 2017 Çarşamba

Grafik Tasarım ve Pazarlama

Tasarım, çağımızda algıları şekillendiren ve hislere hitap eden en önemli unsurlardan biri. Özellikle grafik sanatlar, tüm sanat dalları arasında kitleleri yönlendirmesi, beğenileri etkilemesi ve değiştirmesi açısından önemli bir yere sahip. Algıların nasıl oluştuğuna merak salan biri olarak bir firmanın kurumsal kimliğini oluşturmak en sevdiğim uğraşlar arasında yer alıyor. Önce müşterilerimize sunduğumuz brief dokümanlarında firma tarafından beyan edilen amaçları, hedefleri, vizyonu doğrutusunda yeni bir kimlik inşa etmek oldukça ufuk açıcı bir faaliyet.

Kentler gibi firmalar da geliştikçe ve büyüdükçe iletişim problemleri de artmaktadır. Bu iletişim problemleri içerisinde en önemli kısım görsel iletişimdir.

Grafik tasarımı, "insanlar arasındaki anlamlı değiş tokuşu sağlaması, bir toplumu bilgilendirmesi, yaşamlarını kolaylaştırması, sosyalleşmeyi canlı tutması ve estetik bilinç oluşturması bakımından etkili bir disiplin" olarak tanımlıyor Doç. Dr. Levent Mercin. Şehir ile kırsal kesimi ayıran en büyük göstergelerden biri. Şehirde etrafınız yönlendirme ve bilgilendirme grafikleri, bilboardlar, afişler, piktogramlar, tabelalar, kent haritaları, bina ve araç giydirmeleri vb. gibi bir çok grafik ürünleri ile çevrelenmiştir.

Kentler gibi firmalar da geliştikçe ve büyüdükçe iletişim problemleri de artmaktadır. Bu iletişim problemleri içerisinde en önemli kısım görsel iletişimdir. Grafik tasarım, bu gibi ürünlerin oluştururken öncelikle kentin tasarım ve görsel kültürüne, estetiğine değer kattığı gibi firmaların kitlelere yansıttığı kimliğini de belirler. Tasarımın kalitesi hem estetik açıdan kabul edilebilir olması, hem arkasında barındırdığı anlam dünyasının sezilebilir olmasından belli olur. Elbette tasarımcı, bu estetik ve anlam ruhuna giydirdiği elbisenin güzelliği ile temayüz eder. Daha doğrusu görsel modelistlik yapan kişiye iyi tasarımcı denir.

Tasarım, markete gittiğinizde sizin neden onca ürün arasında bir ürünü tercih etmenizle yakından ilişkilidir. Pazarlamanın atomudur, ayrılmaz bir parçasıdır.

Grafik tasarım bir tür dildir ve iletişim kurmak içindir. Tasarımın kendine özgü kuralları var; üstelik logo tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar ile bir afiş tasarımı veya ambalaj tasarımı hatta katalog tasarımı yaparken uyulması gereken noktalar farklılaşabilir. Klasik Türk şairlerinin aruz kalıpları içerisinde özgünlük yakalamaya çabaladıkları gibi tasarımcı da  hemen hemen geçen yüzyılda belirlenen tasarım ilkeleri çerçevesinde kalarak kendi şahsiyetini ortaya koymalı ve iletişime/pazarlamaya yardımcı olmalıdır. Mesela gıda reklamlarında iştah kapatan maviye değil, iştah açan kırmızı ve tonlarına yer verilir. Ancak, uzman bir tasarımcı mavi tonlu renkleri ve yerleşimini öyle ustalıkla kullanır ki iştahınız açılır.

Tasarım, markete gittiğinizde sizin neden onca ürün arasında bir ürünü tercih etmenizle yakından ilişkilidir. Pazarlamanın atomudur, ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun nedenlerini "Kriz Dönemlerinde Reklamın Önemi" başlıklı yazıda belirtmiştik. Çizgi, ton, renk, doku, biçim, ölçü, yön... Bunlar tasarım terimleri olduğu kadar pazarlama ile de ilintili, çünkü ortak küme hedef kitledir. Bir tasarım öğesinin, mesela bir ambalajı ya da televizyon reklamını beğenmiyorsanız bunun iki sebebi olabilir: ya metin veya görsel tasarım kötüdür ya da siz o tasarımın/reklamın hedef kitlesi içerisinde değilsiniz.

Bir tasarım yaptırırken şu soruları kendinize mutlaka sorun: "Bu tasarım bana/firmama/kentime ne katıyor?",  "Beni/firmamı/kentimi yansıtıyor mu?", "Pazarlamama, tanıtımıma, amacıma yardımcı olabilecek mi?". Aksi halde hayal kırıklığına uğramanız kaçınılmaz.

  • 18 Ocak 2017 Çarşamba

  • Grafik Tasarım, Pazarlama, Tasarım İlkeleri, Hedef Kitle

  • Zeki Çelik


“YA BİZİMLE ÇALIŞIN YA SİZİNLE ÇALIŞALIM”